JADWAL UAS SEMESTER 1 TA 2016/2017 MA ICBB

PDFPrintE-mail

 

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
MADRASAH ALIYAH ISLAMIC CENTRE BIN BAZ
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
HARI / TANGGAL WAKTU MATA PELAJARAN
Kelas X Kelas XI Kelas XII Kelas X MA KHUSUS
IPA KEAGAMAAN IPA KEAGAMAAN IPA KEAGAMAAN IPA KEAGAMAAN
10/12/16 07.00 - 07.15 Pengarahan dari Mudir MA Islamic Centre Bin Baz
10/12/16 07.30 - 09.00 Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu Tafsir Wa Ushuluhu
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 Akhlaq Akhlaq Akhlaq Akhlaq Akhlaq Akhlaq Akhlaq Akhlaq
11/12/16 07.30 - 09.00 Manhaj Manhaj Manhaj Manhaj Manhaj Manhaj Manhaj Manhaj
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 Fiqh Fiqh Fiqh Fiqh Fiqh Fiqh Fiqh Fiqh
12/12/16 07.30 - 09.00 nahwu nahwu nahwu nahwu nahwu nahwu nahwu nahwu
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 sharf sharf sharf sharf sharf
sharf sharf
13/12/16 07.30 - 09.00 hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu hadits wa ulumuhu
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 Tauhid Tauhid Tauhid Tauhid Tauhid Tauhid Tauhid Tauhid
14/12/16 07.30 - 09.00 Tajwid Tajwid Tajwid Tajwid Fiqh Da'wah Fiqh Da'wah Tajwid Tajwid
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 Fara-idh Fara-idh Fara-idh Fara-idh Thuruq Tadris Thuruq Tadris Tadribat Tadribat
15/12/16 07.30 - 09.00

Balaghah Balaghah Balaghah Balaghah Balaghah Balaghah
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 Kimia Tarikh Kimia
Kimia
Kimia Tarikh
17/12/16 07.30 - 09.00 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00

Fisika
18/12/16 07.30 - 09.00 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00 Biologi
Biologi
Biologi
Fahmul Masmu' Fahmul Masmu'
19/12/16 07.30 - 09.30 Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
09.30 - 10.00 Istirahat
10.00 - 11.30 Fisika
Fisika
Fisika
Biologi
20/12/16 07.30 - 09.00Tarikh Tarikh Muhadatsah Muhadatsah
09.00 - 09.30 Istirahat
09.30 - 11.00

Qira-ah wa Kitabah Qira-ah wa Kitabah


Bantul, 29 Oktober 2016

1. Telah melunasi SPP sampai bulan Desember 2016

Mudir MA Islamic Centre Bin Baz

2. Tanggungan yang lain bagi yang belum melunasi

Piyungan Bantul

3. Santri/santriwati dibolehkan keluar/meninggalkan ruang tes 15 (lima belas) menit sebelum waktu selesai/habis ... !Soehardin Abdullah Lc, M.Pd.I