Category: Fikih & Ushul Fikih

Pertanyaan: Suap yang Halal?
Fikih & Ushul Fikih

Pertanyaan: Suap yang Halal?

Admin 2- 3 Januari 2023

Adakah suap yang diperbolehkan oleh Islam? Mohon dalilnya Dari: Iksan Taufik Jawaban: Menyadari keharaman suap, tentu menjadikan Anda waspada. Namun kadang kala Anda tidak berdaya, ... Read More

Bagaimana Hukum Bayar Utang Dengan Kelebihan?
Artikel, Fikih & Ushul Fikih

Bagaimana Hukum Bayar Utang Dengan Kelebihan?

Admin 2- 10 Oktober 2019

Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya memberi kelebihan ketika pelunasan utang. Diantaranya hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ... Read More

Hukum Jual Beli Gharar?
Fikih & Ushul Fikih

Hukum Jual Beli Gharar?

Admin 2- 26 September 2019

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan) . Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-’aqibah) . Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak ... Read More

Hukum Belanja di Pasar Loak / Klithikan
Fikih & Ushul Fikih

Hukum Belanja di Pasar Loak / Klithikan

Admin 2- 25 September 2019

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Bagian dari tradisi pasar loak, pasar yang umumnya menyediakan barang-barang bekas, dengan harga yang relatif lebih ... Read More