Tag: gharar

Hukum Jual Beli Gharar?
Fikih & Ushul Fikih

Hukum Jual Beli Gharar?

Admin 2- 26 September 2019

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan) . Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-’aqibah) . Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak ... Read More